Itt jár Ön:

 

GINOP 1.2.9-20
Hátrányos helyzetű településeken működő
mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

A támogatás célja

A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A pályázók köre

Jelen felhívásra kérelmet nyújthat be minden olyan mikro- és kisvállalkozások, amely
- a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák településein; vagy - a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen kívánja fejlesztését megvalósítani,
- rendelkezik legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,

- éves átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző üzleti évben min. 1 fő volt,
- amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket és minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege,
- szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 Forrás összege: 5 milliárd Ft

 A támogatás formája: vissza nem térítendő

A támogatás mértéke, összege
- a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 - maximum 10.000.000 forint, 
- a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 - maximum 60.000.000 forint.

 A támogatás maximális mértéke
a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,

- a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Jelen tevékenység költségének az 1. ingatlanberuházás (választható, önállóan nem támogatható tevékenységek kategória) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Amennyiben a 1. ingatlanberuházás tevékenység nem képezi a projekt költségvetésének részét, jelen tevékenység költségének önállóan kell elérnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  1. a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlanberuházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) - a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-ának erejéig,
  2. információs technológia-fejlesztés:új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-a lehet),
  3. képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el),
  4. gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzéseés kapcsolódó költségek(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-a),
  5. bérköltség-támogatás igénybevétele(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),
  6. munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása(kizárólag bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el),
  7. kötelezően előírt nyilvánosságbiztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag bérköltségtámogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el),
  8. projektelőkészítés(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-a),
  9. projektmenedzsmenttevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 2,5%-át érheti el).

A projektelőkészítés és projektmenedzsment tevékenység igénybevétele kizárólag azon mikro- és kisvállalkozás által vehető igénybe, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére

Kizáró ok lehet támogatás tekintetében, ha:
- a pályázó saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző év beszámolója alapján negatív, vagy a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá csökkent,

- a projekt elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja a pályázó megelőző üzleti éves árbevételének kétszeresét,
- nem rendelkezik az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal és a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg a fejlesztését, illetve minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft. igényelt vissza nem térítendő támogatást tervezett a költségvetésében,
- ellene végrehajtási eljárás van folyamatban,
- fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
- mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozás – azaz utolsó éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik,
- fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra, vagy szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
- partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,
- a támogatást mezőgazdasági termeléshez használja fel,
- mezőgazdasági termelőnek minősül,

Kötelező vállalások

A támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a a fenntartási időszak végéig (3 év) fenntartja.

Területi korlátozás: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Beadás dátuma: A kérelmek benyújtására 2021. január 19 - 2021. február 18-ig van lehetőség.

Kiválasztási eljárásrend

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra.

PM_KOMPLEX_KKV_2020
Mikro-, kis- és közép vállalkozások eszközbeszerzésének támogatása
és telephely feltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású ceglédi, nagykátai, nagykőrösi és szobi járásaiban

A támogatás célja

A támogatás keretében lehetővé válik a mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára gépek, berendezések vásárlása, amellyel tevékenységük hatékonyságát, színvonalát, vagy éppen termékeik, szolgáltatásaik körét bővítsék, illetve telephelyük felújítása, korszerűsítése, energiahatékonyság-javítása révén termelési feltételeiket javítsák, telephely fenntartási költségeiket, környezetterhelésüket csökkentsék.

A pályázók köre

A kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan KKV nyújthat be, amely fejlesztését a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi es Szobi járások valamelyikének területén valósítja meg. A fejlesztést a pályázó a 100%-os tulajdonában lévő ingatlanon (egy megvalósítási helyszín) valósíthatja meg. 

Kizárólag eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén lehetőség van arra, hogy a Pályázó a tervezett fejlesztést harmadik fél tulajdonában lévő ingatlanon is megvalósíthassa, amennyiben az érintett ingatlan a pályázatban érdekelt területek valamelyikén működő vállalkozói park, vagy ipari park területén található és a Pályázó rendelkezik legalább a fenntartási időszak végéig hatályos bérleti szerződéssel a megvalósítási helyszínre vonatkozóan.

 Jelen kiírás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Az igenyelhető támogatás összege
- kisléptékű pályázat esetén mind a négy kedvezményezett járásban 1,5 - maximum 25 millió Ft;

- nagyléptékű pályázatnál mindhárom kedvezményezett járásban 25 - maximum 120 millió Ft.

A támogatás formája: nem visszatérítendő költségvetési, regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
vagy de minimis támogatás.

A támogatás mértéke, összege
- de minimis jogcímen minimum 1,5 - maximum 200.000 Eurónak megfelelő forintösszeg (amennyiben a Pályázó az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200.000 Euro támogatásban). A támogatás intenzitása bármely településen, vállalati méretkategóriától függetlenül 100%,

- regionális beruházási támogatás jogcímen kisléptékű pályázat keretében minimum 1,5 - maximum 25 millió forint értékben, nagyléptékű pályázat keretében minimum 25 - maximum 120 millió forint értékben,
- Abony, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Farmos, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kemence, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Márianosztra, Mikebuda, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nyársapát, Perőcsény, Szentmártonkáta, Szob, Szokolya, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tésa, Törtel, Újszilvás, Vámosmikola, Verőce és Zebegény településeken a támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozások esetén 55%, középvállalkozások esetén 45%,
- kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás jogcímen kisléptékű pályázat keretében minimum 1,5 millió, maximum 25 millió forint értékben, nagyléptékű pályázat keretében minimum 25 millió, maximum 120 millió forint értékben az alábbi településeken: Albertirsa, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Kismaros, Kóka, Mende, Nagymaros, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Tóalmás, Úri. A támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozás esetén 20%, középvállalkozás esetén 10%,

A teljes elszámolható költségre vetített támogatási intenzitás nem
haladhatja meg a 70%-ot.

 Önállóan támogatható tevékenységek
- új épület létesítése,

- meglévő épületek bővítése,
- meglévő telephelyen található felépítmény felújítása, átalakítása, modernizációja,
- eszközbeszerzés.

Egyidejűleg több, önállóan támogatható tevékenységre tekintettel is benyújtható támogatási igény. Nagyléptékű támogatások elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek komplex jellegűek, azaz telephelyfejlesztési és eszközbeszerzési tevékenységet egyaránt terveznek megvalósítani.

 Önállóan nem támogatható tevékenységek
megújuló energiaforrások alkalmazása,

- szolgáltatások igénybevétele (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, stb.),
- új eszközbeszerzéshez kapcsolódó testre szabás, a migrációs fejlesztések, betanítás, szállítás, üzembe helyezés,
- gyártási licenc, know-how beszerzések,
- információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése az elszámolható költség legfeljebb 20%-a erejéig.

 Kizáró ok lehet támogatás tekintetében többek között, ha:
partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a kiírás keretében egyszerre több pályázatot nyújt be,

- az előző üzleti éves beszámoló szerinti árbevételének összege (egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele) nem éri el a kiírásban igényelt támogatás értékének 50%-át,
- a Pályázó, és az árajánlatot adó vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
- a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére,
- a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján vagy tagi kölcsön révén biztosított.

 Biztosítékok köre
a Támogatói Szerződés megkötésének feltétele, hogy a Kedvezményezett valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata rendelkezésre álljon a Támogató beszedési jogának biztosítására, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorban állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt,

- amennyiben a támogatás mértéke eléri az 50 millió forintot, a fenti felhatalmazó levélen túl a Kedvezményezett köteles a megítélt költségvetési támogatás 50%-nak megfelelő biztosítékot nyújtani, amely az alábbiak lehetnek: ingatlan zálogjog, bankgarancia, készfizető kezesség.
A biztosítékoknak a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítését követő 3 hónapig kell fennállnia.

Beadás dátuma: A kérelmek benyújtására 2021. január 5-én reggel 8 órától lesz lehetőség.

Kiválasztási eljárásrend

A tartalmi szempontból értékelt pályázatok elbírálását a Támogató által összehívott Döntéselőkészítő Bizottság végzi a tartalmi értékelésen átesett pályázatok sorrendjét megállapító döntési javaslat alapján, amelyben a sorba rendezés az egyes pályázatok PM és Pest Megye Önkormányzata által végzett értékeléséből képzett átlagpontjai szerint történik. A befogadott pályázat támogatásáról, csökkentett összegű támogatásáról, illetve tartaléklistára kerüléséről a pénzügyminiszter dönt, a Döntéselőkészítő Bizottság javaslata alapján.

 

GINOP-1.2.14-20

Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások
modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A támogatás célja
A divat és dizájnipari tervező-gyártó szektor kb. 90-100 ezer főnek ad munkát. Az érintettek az ország területén viszonylag egyenletesen helyezkednek el, így jelentős a szerepük az ország peremén található kis-közepes települések, foglalkoztatási agglomerációk tekintetében. A ruházati gyártásban jellemzően alacsony képzettségű, női munkavállalók vannak többségben. A koronavírus járvány gazdasági hatása érzékenyen érintette az ágazatot a külföldi eladások lassulása, elakadása miatt.

A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése.

A pályázók köre
Jelen felhívásra kérelmet nyújthat be minden olyan mikro- és kisvállalkozások, amely (rendelkezik):

- minimum 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
- éves átlagos statisztikai állományi létszáma a benyújtást megelőző évben legalább 1 fő volt,
- esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege a benyújtást megelőző évben minimum 2.500.000 Ft volt,

Forrás összege: a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 milliárd Ft. A támogatott kérelmek várható száma: 200-350 db.

A támogatás formája: a Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül
a 4.4.2.4 fejezetben foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén.

A támogatás mértéke, összege
A támogatás 5.000.000 – 150.000.000 Ft között vehető igénybe, maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

Az ily módon meghatározott átmeneti támogatás egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve –
nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A támogatás maximális mértéke
A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

Önállóan támogatható tevékenységek
- új eszközök, gépek, technológiai rendszerek/kapacitások kialakítása, automatizált termelési rendszerek, gyártási technológiák fejlesztése,
- folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztése, robottechnológia, intelligens gyártási megoldások beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek
- gyártási licenc, know-how, immateriális javak (max. 10%),
- ingatlan beruházás, -bővítés, átalakítás (max. 50%),

- információs technológia-fejlesztés (max. 50%)
- iparjogvédelmi tanácsadás (max. 10%)
- marketing tevékenység és tanácsadás (max. 10%)
- bérköltség-támogatás, munkafeltételek kialakítása (max. 15%).

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére

Kizáró ok lehet támogatás tekintetében, ha:
- olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma nincs összhangban a Felhívás céljával,

- nem felel meg a Felhívás feltételeinek,
- a pályázó saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző év beszámolója alapján negatív, vagy a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá csökkent,
- a projekt elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja a pályázó megelőző üzleti éves árbevételét,
- ellene végrehajtási eljárás van folyamatban,
- nehéz helyzetben lévő vállalkozás,
- kevesebb, mint hét éve működő olyan KKV, amely jegyzett részvénytőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt,
- a felhalmozott veszteségeknek a tartalékokból történő levonásával a jegyzett törzstőke felét meghaladó negatív halmozott összeg keletkezik,
- állami támogatás visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
- kérelmét visszavonta, vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik

Területi korlátozás
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Beadás dátuma
A kérelmek benyújtására 2021. január 5 - 2021. március 4. között lehetséges..

Kiválasztási eljárásrend
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra.

Egyszerűsített eljárásrend esetén a támogató döntést követően Támogatói Okirat kibocsátására kerül sor.

Subcategories