Itt jár Ön:

 

A támogatás célja

A hitelprogram az Európai Unió által biztosított, a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárítása. A program keretében nyújtandó Forgóeszköz hitellel - készletbeszerzésre, működési költség, bér és járulékai, valamint rezsiköltség finanszírozására - a gazdasági nehézségekkel küzdő, a válság által leginkább sújtott ágazatokban tevékenykedő mikro, kis-, és középvállalkozások talpon maradásának biztosítását, a járvány utáni működés felkészülését támogatják.

A pályázók köre

A Hitelprogram keretében támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, telephellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, mikro-, kis- és középvállalkozások, akik 2019-ben már rendelkeztek legalább 1 lezárt üzleti évvel.

Gazdálkodási formakód szerint: korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság, betéti társaság, szociális szövetkezet, iskola szövetkezet, egyéb szövetkezet, európai szövetkezet (SCE), egyéni cég, egyéni vállalkozó

TEÁOR szerint (a főtevékenységnek 2019.01.01-én szerepelnie kell a cégkivonatban, egyéni vállalkozói nyilvántartásban):

 • éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),
 • rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),
 • italszolgáltatás (TEÁOR 5630),
 • filmvetítés (TEÁOR 5914),
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230),
 • sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),
 • előadó-művészet (TEÁOR 9001),
 • előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002),
 • művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),
 • múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),
 • növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104),
 • sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),
 • sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 • testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),
 • egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),
 • vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321),
 • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604),
 • n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329),
 • szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510),
 • üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520),
 • kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530),
 • egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590),
 • utazásközvetítés (TEÁOR 7911),
 • utazásszervezés (TEÁOR 7912),
 • n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939),

Az újraindítási gyorskölcsönt igénybe vehető tevékenységi körök az alábbiakkal bővült:

 • TEÁOR 4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme,
 • TEÁOR 4751 Textil-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme,
 • TEÁOR 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme,
 • TEÁOR 4761 Könyv-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 476203 Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme,
 • TEÁOR 4764 Sportszer-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4765 Játék-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4771 Ruházat kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 477601 Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme,
 • TEÁOR 4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme,
 • TEÁOR 5629 Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás,
 • TEÁOR 7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése,
 • TEÁOR 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,
 • TEÁOR 7990 Egyéb foglalás,
 • TEÁOR 8553 Járművezetés oktatás,
 • TEÁOR 8559 M.n.s. egyéb oktatás,
 • TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő,
 • TEÁOR 9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása,
 • TEÁOR 9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása,
 • TEÁOR 9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása,
 • TEÁOR 9525 Óra-, ékszerjavítás,
 • TEÁOR 9529 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása,
 • TEÁOR 9602 Fodrászat, szépségápolás,
 • TEÁOR 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás.

Nem folyósítható kölcsön olyan mikro-, kis- és középvállalkozásnak, amely:

 • évben nem rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel,
 • évi lezárt üzleti évének eredménye negatív,
 • a GINOP-8.3.5-18 hitelprogram „B” keretében pozitív hitelbírálati döntéssel rendelkezik,
 • nem az előírt TEÁOR szerinti tevékenység van bejegyezve főtevékenységként,
 • március 16-ot követően 50%-os vagy azt meghaladó mértékű tulajdonosváltás történt (kivéve meglévő tulajdonosi körön belüli tulajdonosváltást, vagy öröklést),
 • tulajdonosa/vezető tisztségviselője szankciós listán szerepel,
 • tulajdonosának vagyoni részesedése lefoglalás alatt áll,
 • tulajdonosa/vezető tisztségviselője cégvezetéstől eltiltás hatálya alatt áll,
 • mesterségesen teremtette meg a támogatás megszerzéséhez szükséges körülményeket,
 • nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • december 31-én nehéz helyzetben levő vállalkozásnak minősült,
 • fizetésképtelenségi eljárás alatt áll, megmentési/szerkezetátalakítási támogatásban részesült,
 • a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll.

 

Az igényelhető támogatás összege

Minimum 1 – maximum 10 millió HUF. Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett 2019. évi teljes üzleti évének árbevételét, saját forrás nem szükséges. A keretösszeg 100 milliárd Forint, amelyből a budapesti és Pest megyei megvalósításra nyújtott kölcsönök nem haladhatják meg a keretösszeg 40%-át. Folyósításra egyszeri alkalommal a hitelösszeg 100%-át elérő előleg igénybevételével van lehetőség.

A kölcsön típusa

Éven túli lejáratú forgóeszköz típusú kölcsön.

 A kölcsön kamata, díjak, jutalékok, futamidő

 • kamat: 0% / év,
 • kezelési költség: nem kerül felszámításra,
 • rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra,
 • előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra,
 • szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra,
 • késedelmi kamat: a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamat,
 • futamidő: a kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 120 hónap,
 • rendelkezésre tartási idő: a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 3 hónap,
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 36 hónap,
 • elszámolás határideje: a megvalósítást (fizikailag és pénzügyileg befejezett), a folyósítást követő 18 hónapon belül kell igazolni, de legkésőbb 2024.01.31-ig.

Egyéb lehetséges költségek: értékbecslői, közjegyzői és követelésbehajtási díj.

Törlesztés ütemezése

A kölcsön bármikor elő-, vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását eredményezné. A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, esedékessége a tárgyhónap 15. napja.

Elszámolható költségek köre

 1. Készlet beszerzés költségei
 • csak a szavatossági időn belüli, az elfekvő készletek értékével csökkentett anyag, késztermékek, áruk,
 • nem finanszírozható a használt készlet, idegen készlet (vállalkozás telephelyén tárolt idegen készlet, vállalkozás által idegen helyen tárolt készlet, úton levő készlet, a bizományosi, ügynöki készlet), beérkezett, nem számlázott készlet, bérmunka vagy javítás céljából kölcsönadott/átvett készlet, közvetített szolgáltatás.
 1. Működési költségek finanszírozásának költségei:
 2. a) a Sztv. 78. § (1) bekezdése szerinti egyéb termeléshez szükséges költségek,
 3. b) a Sztv. 78. § (2) bekezdése szerinti anyagok beszerzési költségei,
 4. c) a Sztv. 78. § (3) bekezdése szerinti igénybe vett szolgáltatások értéke,
 5. d) a Sztv. 79. §-a szerinti munkaerő költségek,
 6. e) közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.9.1.1. pontja szerint, beleértve a telefon, fax, internet, egyéb telekommunikáció költségeit).

Nem elszámolható költségek

 • levonható adó, közteher, akkor sem, ha a végső kedvezményezett által nyújtott szolgáltatás igénybe vevője nem él a visszaigénylés lehetőségével,
 • kamattartozás-kiegyenlítés,
 • hitelkamat, kivéve a kamat-, vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás,
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek,
 • általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozás,
 • vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozása, kölcsöntörlesztés,
 • üzletileg érintett személytől/partnertől történő beszerzés,
 • mezőgazdasági termelő vállalkozási projekt.

 A hitelkérelmek benyújtása, igénybevételi lehetőség

A hitelkérelem csak az MFB Zrt-vel szerződéses kapcsolatban álló Közvetítőhöz nyújtható be. Kérelmet benyújtani 2021. március 8-tól – 2021. november 30-ig lehet. Egy kedvezményezett egyszer részesülhet támogatásban.

Biztosítékok köre

Az elvárt fedezettség mértéke:

 • gazdasági társaság esetén a többségi természetes személy végső tulajdonos(ok) készfizető kezessége, egyéni vállalkozó/cég esetén a tulajdonostól különböző természetes személy készfizető kezessége, vagy
 • az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 • ingatlan jelzálog,
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • hitelintézet által vállalt garancia.

 

 A támogatás célja

A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében.

A pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel,
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Forrás összege: 200 milliárd Ft

A támogatás formája:

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A fenntartási időszakban előírt eredményesség részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

A projekt maximális elszámolható összköltsége

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint: 

Létszám

Elszámolható költség /fő

Maximális elszámolható összköltség

9 főig

1-9 főig: 11 millió Ft

99 millió Ft

49 főig

1-9 főig: 11 millió Ft

10-49 főig: 5 millió Ft

299 millió Ft

249 főig

1-9 főig: 11 millió Ft

10-49 főig: 5 millió Ft

50-249 főig: 3 millió Ft

899 millió Ft

 A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:

 

 

 

mikrovállalkozás

kisvállalkozás

középvállalkozás

Regionális beruházási támogatás / Képzési támogatás / Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás / Csekély összegű támogatás

 

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl

 

 

70%

 

70%

 

60%

Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a

felhívás 1. sz. mellékletében

 

 

55%

55%

45%

Nyugat-Dunántúl

 

 

45%

45%

35%

Piliscsaba, Pilisjászfalu

 

 

40%

40%

30%

Csekély összegű támogatás

 

Pest megye azon települései, amelyek nem szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében

 

 

55%

55%

45%

 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. a) Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).

    1. c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

        1. d) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

 1. e) Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben).

 1. f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

 1. g) Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és kötelezően megvalósítandó az a) pontban foglalt tevékenység.

Területi korlátozás

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16. Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft
 2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
 3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 - október 15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft
 4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft

A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 6. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az egyes szakaszokban a beérkezett támogatási igények a szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 120%-át meghaladják, a felhívás lezárásra kerül és a támogatási kérelmek benyújtására a soron következő szakasztól van újból lehetőség.

 

GINOP-1.2.14-20

Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások
modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A támogatás célja
A divat és dizájnipari tervező-gyártó szektor kb. 90-100 ezer főnek ad munkát. Az érintettek az ország területén viszonylag egyenletesen helyezkednek el, így jelentős a szerepük az ország peremén található kis-közepes települések, foglalkoztatási agglomerációk tekintetében. A ruházati gyártásban jellemzően alacsony képzettségű, női munkavállalók vannak többségben. A koronavírus járvány gazdasági hatása érzékenyen érintette az ágazatot a külföldi eladások lassulása, elakadása miatt.

A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése.

A pályázók köre
Jelen felhívásra kérelmet nyújthat be minden olyan mikro- és kisvállalkozások, amely (rendelkezik):

- minimum 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
- éves átlagos statisztikai állományi létszáma a benyújtást megelőző évben legalább 1 fő volt,
- esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege a benyújtást megelőző évben minimum 2.500.000 Ft volt,

Forrás összege: a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 milliárd Ft. A támogatott kérelmek várható száma: 200-350 db.

A támogatás formája: a Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül
a 4.4.2.4 fejezetben foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén.

A támogatás mértéke, összege
A támogatás 5.000.000 – 150.000.000 Ft között vehető igénybe, maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

Az ily módon meghatározott átmeneti támogatás egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve –
nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A támogatás maximális mértéke
A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

Önállóan támogatható tevékenységek
- új eszközök, gépek, technológiai rendszerek/kapacitások kialakítása, automatizált termelési rendszerek, gyártási technológiák fejlesztése,
- folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztése, robottechnológia, intelligens gyártási megoldások beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek
- gyártási licenc, know-how, immateriális javak (max. 10%),
- ingatlan beruházás, -bővítés, átalakítás (max. 50%),

- információs technológia-fejlesztés (max. 50%)
- iparjogvédelmi tanácsadás (max. 10%)
- marketing tevékenység és tanácsadás (max. 10%)
- bérköltség-támogatás, munkafeltételek kialakítása (max. 15%).

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére

Kizáró ok lehet támogatás tekintetében, ha:
- olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma nincs összhangban a Felhívás céljával,

- nem felel meg a Felhívás feltételeinek,
- a pályázó saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző év beszámolója alapján negatív, vagy a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá csökkent,
- a projekt elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja a pályázó megelőző üzleti éves árbevételét,
- ellene végrehajtási eljárás van folyamatban,
- nehéz helyzetben lévő vállalkozás,
- kevesebb, mint hét éve működő olyan KKV, amely jegyzett részvénytőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt,
- a felhalmozott veszteségeknek a tartalékokból történő levonásával a jegyzett törzstőke felét meghaladó negatív halmozott összeg keletkezik,
- állami támogatás visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
- kérelmét visszavonta, vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik

Területi korlátozás
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Beadás dátuma
A kérelmek benyújtására 2021. január 5 - 2021. március 4. között lehetséges..

Kiválasztási eljárásrend
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra.

Egyszerűsített eljárásrend esetén a támogató döntést követően Támogatói Okirat kibocsátására kerül sor.

Subcategories