Itt jár Ön:

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

  • Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft;
  • Kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft. 

 

A pályázók köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező vállalkozás, amelynek alapítása 2021.12.31. vagy ennél korábbi dátumú, és a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, egyéni vállalkozó és egyéb önálló vállalkozó esetén a bevétele meghaladja a projekt elszámolható költségét.

Továbbá, Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenységet folytató egyéni cég vagy egyéni vállalkozó kizárólag abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a cégjegyzékében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásában legkésőbb 2023. december 1-éig bejegyzésre került a Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenység.

Támogatási kérelmet NEM nyújthat be olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451) nyújtása.

 

A támogatás mértéke, összege

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 800 000 Ft, maximum 64 000 000 Ft.

 

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek

A felhívás keretében kizárólag olyan teljesen elektromos, a vásárláskor először Magyarországon forgalomba helyezésre kerülő új gépjármű megvásárlása vagy pénzügyi lízing keretében való beszerzése támogatható, amely megfelel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M16, M27, illetve N18, N29 kategóriás gépjárműnek. A felhívás keretében hibrid üzemű gépjármű beszerzése NEM támogatható.

 

Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú gépjárművek beszerzéséhez igényelhető:

  • a 10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalkozások 1 db, 
  • 10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalkozások 5 db,
  • 50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalkozások 10 db,
  • 250 fő vagy 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások maximum 16 db járművet szerezhetnek be.
  • A létszám a támogatást igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszáma alapján határozható meg.

A támogatási kérelemben az egy gépjárműre eső maximális elszámolható költségek az alábbiak:

  • M1 kategória (személyautó): 20 000 000 Ft
  • M2, N1, N2 kategória (kisbusz és kishaszon gépjármű): 25 000 000 Ft

 

A projekt keretében beszerzett egy gépjármű maximális támogatása nem haladhatja meg az alábbi táblázatban feltüntetett, az egyes gépjármű kategóriák akkumulátor elszámolható költsége nem haladhatja meg a táblázatban meghatározott maximális nettó értékeket.


Akkumulátor kapacitás (kWh)

M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatási összeg (Ft)

M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft)

<=41

2 800 000 Ft

11 500 000 Ft

41<X<=59

3 600 000 Ft

14 000 000 Ft

59<

4 000 000 Ft

20 000 000 Ft

 

M2, N1 és N2 kategória esetén egy gépjárműre eső maximális támogatási összeg (Ft)

M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft)

<=50

3 600 000 Ft

17 000 000 Ft

50<X<=74

3 800 000 Ft

22 000 000 Ft

74<

4 000 000 Ft

25 000 000 Ft


Területi korlátozás

A Budapest régióban meghirdetett támogatásra kizárólag a budapesti székhellyel rendelkező támogatást igénylők, a kevésbé fejlett régióban meghirdetett támogatásra kizárólag a Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiókban székhellyel rendelkező támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmet Budapest régióban és a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) egyaránt 2024. február 5. 17:00-tól 2025. március 31. 10:00-ig lehet benyújtani.